Reserveren bij Bali Travel

Reserveren bij Bali Travel

Het reserveren van de door u gewenste reis kan eenvoudig via de website, telefoon of per e-mail. Om te reserveren zijn de volgende gegevens nodig:
- Naam volgens paspoort (1e voornaam voluit)
- Geslacht
- Geboortedata (enkel in geval van kinderkorting)
- Adresgegevens en telefoonnummer

Veelgestelde vragen over reserveren bij Bali Travel

1. Kan ik mijn reservering wijzigen?

Of u uw reservering kunt wijzigen hangt af van de status van uw reservering en van de voorwaarden die aan uw vliegticket en reis zitten. Dit wordt door de vliegmaatschappij bepaald en niet door Bali Travel. Mocht u willen wijzigen dan moet eerst bekeken worden of het ticket al is geprint. Bali Travel moet altijd contact opnemen met de vliegmaatschappij en zijn er aan het wijzigen bijna altijd kosten verbonden. Is het ticket nog niet geprint, dan is het eenvoudiger om een aanpassing te maken.

2. Kan ik annuleren, en hoe doe ik dat?

Annuleren dient ten alle tijde schriftelijk te gebeuren. U kunt uw annulering sturen naar ons postadres of per mail naar info@balitravel.nl. Na ontvangst wordt uw annulering in behandeling genomen. De annuleringsvoorwaarden kunt u terug vinden in onze Algemene Voorwaarden. Normaliter is het zo dat de kosten hoger worden naarmate de vertrekdatum dichter nadert. Indien u tickets heeft gereserveerd die non-refundable zijn en reeds uitgegeven, dan zijn de annuleringskosten altijd 100%. Nadat uw annulering behandeld is krijgt u per post hiervan de bevestiging. U kunt deze nota indienen bij uw verzekeringsmaatschappij, zij bepalen of u de annuleringskosten vergoed krijgt.

3. Wat houdt de privacy policy in?

Bali Travel gaat zeer zorgvuldig met uw gegevens om zoals vermeldt in de privacy policy.

4. Kan ik veilig en vertrouwd boeken bij Bali Travel?

Ja, want Bali Travel is aangesloten bij het SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden) en het Calamiteitenfonds. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen onze reizen onder de garantie van het SGR. Dit houdt in dat het SGR u als consument verzekert uw vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Meer informatie vindt u op: http://www.sgr.nl/.

Het Calamiteitenfonds draagt er in geval van een door het Calamiteitenfonds vastgestelde calamiteit zorg voor, dat u als consument die deelneemt aan een door ons verzorgde reis:
- (een deel van) uw reissom vergoed krijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig hebben kunnen uitvoeren.
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt wanneer wij als gevolg van een calamiteit de reis hebben moeten aanpassen of indien u vervroegd heeft moeten terugkeren naar huis. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Meer informatie vindt u op: http://www.calamiteitenfonds.nl.

5. Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens?

Bali Travel gaat zeer zorgvuldig om met uw privacy. De gegevens die u invult voor het maken van een reservering of het aanmelden op de mailinglist hebben wij nodig om die betreffende service te verlenen.
De door u ingevulde gegevens worden, indien u dit heeft aangegeven, alleen gebruikt voor het versturen van onze nieuwsbrief en voor het uitvoeren van bijvoorbeeld kortingacties.
Uw gegevens worden in géén geval doorgegeven aan derden.

6. Kan ik een afspraak maken en langskomen op jullie kantoor ?

U kunt bij ons langskomen op ons kantoor in het centrum van Rotterdam om uw reis te bespreken, echter dit kan alleen op afspraak. Eventuele klachten worden enkel schriftelijk en/of telefonisch afgehandeld.

7. Wat is een preferentie?

Een preferentie is een voorkeur. Deze wordt doorgegeven aan de betreffende uitvoerder, maar kan nooit gegarandeerd worden. Het gaat hier om zaken als stoelvoorkeur, ligging van de kamers, dieetwensen, etc.

8. Wanneer krijg ik een boekingsbevestiging?

Na een reservering krijgt u de bevestiging/factuur binnen 5 dagen per post en/of e-mail toegestuurd.

9. Kan ik mijn reservering met creditcard betalen?

Bali Travel accepteert geen creditcardbetalingen.

10. Ik heb een klacht. Wat kan ik nu doen?

Het kan altijd zo zijn dat u op vakantie een opmerking of klacht heeft. Klachten na afloop van de reis hoeven niet nodig te zijn. Veelal kunnen tekortkomingen ter plaatse op eenvoudige wijze worden opgelost. Indien het probleem ter plaatse niet is opgelost, dan dient u uw klacht schriftelijk of per e-mail bij ons in te dienen.

11. Kan ik na een maand mijn klacht nog indienen?

Klachten die later dan één maand na terugkomst worden ingediend kunnen wij niet meer in behandeling nemen.